MC, 17:57 czwartek, 18.11.2010 r.
Ilustracja do artykułu: GNUplot: część 9. - Rysowanie pionowej prostej, odcinków oraz wektorów

GNUplot: część 9. - Rysowanie pionowej prostej, odcinków oraz wektorów

Sposób na narysowanie pionowej prostej lub odcinka, oraz ogólnie o rysowaniu odcinków

Zdarza się, że musimy na wykresie nanieść prowadnice od osi do konkretnego punktu. O ile z narysowaniem poziomej prostej nie ma większych problemów, o tyle z prostą pionową nie jest już tak łatwo. Chciało by się wydać GNUplotowi polecenie:
plot x=wartość;

Jednak to polecenie nie zadziała ponieważ wyrażanie x=... nie jest funkcją i GNUplot zwróci jedynie błąd w postaci:
function to plot expected

Jak temu zaradzić? Jest kilka sposobów na obejście tego problemu. Ja chciałbym przedstawić ten, który mi najbardziej odpowiada - tworzenie odcinków za pomocą wektorów bez grota.

Aby ustanowić wektor na wykresie należy wydac polecenie:
set arrow from x1,y1 to y2,y2;

By zaś nie posiadał on grota kierunkowego należy dopisać na końcu nohead:
set arrow from x1,y1 to y2,y2 nohead;

Dzięki temu możemy w prosty sposób nanieść dowolny odcinek na wykres. Aby wyglądał on jak prosta, musimy podać wspórzędne wychodzące poza zakres wykresu, lub co najmniej takie same.

Przykład:
set arrow from 0,1 to pi/2,1 lt 3 nohead; #pozima prowadnica
set arrow from pi/2,-1.1 to pi/2,1 lt 3 nohead; #pionowa prowadnica
set arrow from pi,-1.1 to pi,1.1 lt 4 nohead; #pionowa prosta
set arrow from pi+0.7,0.5 to pi+1.8,0.78 lt 5 nohead; #dowolny odcinek

plot [0 : 2*pi] [-1.1 : 1.1] sin(x) notitle;

Komentarze (0) - Nikt jeszcze nie komentował - bądź pierwszy!

Imię:
Treść: