MC, 07:23 poniedziałek, 18.06.2018 r.
Ilustracja do artykułu: Apache Benchmark ab - Przykładowe testy

Apache Benchmark ab - Przykładowe testy

Ostatnim razem pokazywałem jak zainstalować Apache Benchmark na systemach Ubuntu. Zgodnie ze złożoną tam zapowiedzią niniejszy wpis poświęcam na opisanie dwóch przykładów wykonania testów obciążenia - jednego prostszego i drugiego bardziej złożonego.

Prosty test Apache Benchmark

Domyślnie ab wykonuje zapytania GET pod wskazany adres zadaną liczbę razy. Przykładowa prosta konfiguracja testu jest pokazana poniżej:

ab -n 100 \
  -c 10 \
  http://localhost/api

Definiuję w tym teście wykonanie 100 zapytań GET, przy maksymalnie 10 zapytaniach na raz do usługi wystawianej pod adresem: http://localhost/api. Jest to bardzo typowe użycie Apache Benchmark.

Złożony test Apache Benchmark (zapytania POST)

Uczciwie trzeba przyznać, że najprostsze użycie ab może w wielu przypadkach okazać się niewystarczające. Dlatego prezentuję poniżej nieco bardziej skomplikowany test złożony z zapytań POST przesyłających dane.

ab -n 200 \
  -c 3 \
  -s 60 \
  -p post.txt \
  -T application/json \
  -H 'authorization: Bearer AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE_Cl' \
  http://localhost/api

Tym razem definiuję test oparty na 200 requestach po 3 na raz do tego samego zasobu co w poprzednim przykładzie. Używam jednak kilku dodatkowych parametrów wymagających omówienia:

 • -s 60 - timeout liczony w sekundach,
 • -p post.txt - wskazanie, że mają to być zapytania POST z przekazaniem danych z pliku post.txt (json),
 • -T application/json - ustawia content type,
 • -H 'authorization: Bearer AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE_Cl' - dodatkowy nagłówek.

Chciałbym, żeby ten przykład obrazował zasadę tworzenia testów przy pomocy Apache Benchmark. Jeśli testowany przypadek wymaga innej konfiguracji, należy posiłkować się dokumentacją ab, w której opisane są pozostałe przełączniki, pozwalające dostosować test do własnych potrzeb.

Komentarze (0) - Nikt jeszcze nie komentował - bądź pierwszy!

Imię:
Treść: