MC, 12:05 czwartek, 26.08.2010 r.
Ilustracja do artykułu: GNUplot: część 3.f - Rysowanie (style - ciąg dalszy)

GNUplot: część 3.f - Rysowanie (style - ciąg dalszy)

Dalszy ciąg opisów poszczególnych stylów

labels - wypisywanie tekstu w miejscu wskazanym przez współrzędne x oraz y. Wykres rysowany jest z pliku z danymi o 3 kolumnach (dla wykresów 2D):
x y "tekst"
opcje:
- left - tekst będzie wypisany po lewej stronie od wskazanych współrzędnych (alternatywne do center oraz right)
- center - tekst będzie wyśrodkowany względem wskazanych współrzędnych (wartość domyślna; alternatywne do left oraz right)
- right - tekst będzie wypisany po prawej stronie od wskazanych współrzędnych (alternatywne do center oraz left)
- norotate - bez obracania (alternatywne do rotate)
- rotate by ile_stopni (rotate ile_stopni) - obrót o dany kąt w stopniach (alternatywne do norotate)
- font "nazwa,rozmiar" - ustala rodzaj i rozmiar czcionki, przy czym rozmiar jest opcjonalny
- noenhanced - bez możliwości używania znaków typu greckie litery, indeksy dolne/górne itp.
- textcolor rgb "#RRGGBB" - ustawia kolor czcionki (można korzystać z palety zamiast rgb)
- point styl_punktu - wstawia dodatkowo punkt na wskazane współrzędne (patrz przykłady; alternatywne do nopoint)
- nopoint - bez wstawiania punktów na współrzędne (wartość domyślna; alternatywne do point)

przykłady:

plot 'plik_z_danymi.txt' with labels
plot 'plik_z_danymi.txt' with labels center
plot 'plik_z_danymi.txt' with labels right
plot 'plik_z_danymi.txt' with labels left
plot 'plik_z_danymi.txt' with labels left norotate
plot 'plik_z_danymi.txt' with labels left rotate by 45
plot 'plik_z_danymi.txt' with labels left rotate 45
plot 'plik_z_danymi.txt' with labels left rotate 45 font "Arial,15"
plot 'plik_z_danymi.txt' with labels left rotate 45 font "Arial,15" noenhanced
plot 'plik_z_danymi.txt' with labels left rotate 45 font "Arial,15" noenhanced textcolor rgb "#125748"
plot 'plik_z_danymi.txt' with labels left rotate 45 font "Arial,15" noenhanced textcolor rgb "#125748" nopoint
plot 'plik_z_danymi.txt' with labels left rotate 45 font "Arial,15" noenhanced textcolor rgb "#125748" point 2

To już wszystkie style, które miałem zamiar opisać - po opisy pozostałych odsyłam do dokumentacji GNUplota (link w pierwszej części poradnika)

Komentarze (0) - Nikt jeszcze nie komentował - bądź pierwszy!

Imię:
Treść: