MC, 20:35 sobota, 22.05.2010 r.
Ilustracja do artykułu: GNUplot: część 3.a - Rysowanie (style)

GNUplot: część 3.a - Rysowanie (style)

W tej części poradnika chciałbym skupić się stylach rysowanych wykresów, więc do rzeczy.
Dla przypomnienia, tak wygląda składnia polecenia plot:

plot {}
{<function> | {"<datafile>" {datafile-modifiers}}}
{axes <axes>} {<title-spec>} {with <style>}
{, {definitions,} <function> ...}

Jak widać parametry stylu podajemy po słowie with. Jakie mamy możliwości? Rysując wykres możemy użyć jednego ze styli:

'lines', 'points', 'linespoints', 'dots', 'impulses', 'yerrorbars', 'xerrorbars', 'xyerrorbars', 'steps', 'fsteps', 'histeps', 'filledcurves', 'boxes', 'boxerrorbars', 'boxxyerrorbars', 'vectors', 'financebars', 'candlesticks', 'errorlines', 'xerrorlines', 'yerrorlines', 'xyerrorlines', 'pm3d', 'labels', 'histograms', 'image', 'rgbimage'

Opis poszczególnych styli

lines - rysowanie za pomocą linii (skrótowy zapis - l)
opcje:
- linetype - wybór koloru linii, lub typu linii w terminalach bez obsługi kolorów (temat terminali podjęty będzie w kolejnych artykułach). W skrócie można zapisywać jako lt. Po tej opcji podajemy liczbę całkowitą przypisaną w programie do danego koloru (typu), lub podajemy numer koloru w RGB w następujący sposób: lt rgb "#254FA1"
- linecolor - wybór koloru linii. W skrócie można zapisywać jako lc. Po tej opcji podajemy numer koloru w RGB w następujący sposób: lt rgb "#00G654"
- linewidth - ustawienie szerokości rysowanej linii. W skrócie można zapisywać jako lw. Po tej opcji podajemy liczbową szerokość linii.

przykłady:

plot sin(x) with lines linetype 2 linewidth 5
plot sin(x) with l linewidth 2
plot sin(x) with l linecolor rgb "#546645"
plot sin(x) with l lc rgb "#05487H"
plot sin(x) with l lt 5 lw 3

points - rysowanie za pomocą punktów (skrótowy zapis - p)
opcje:
- pointtype - wybór typu punktów. W skrócie można zapisywać jako pt. Po tej opcji podajemy liczbę całkowitą przypisaną w programie do danego typu
- pointsize - wybór rozmiaru punktów. W skrócie można zapisywać jako ps. Po tej opcji podajemy liczbowy rozmiar punktów
- pointinterval - wybór odstępu między punktami. W skrócie można zapisywać jako pi. Po tej opcji podajemy odstęp między sąsiednimi punktami

przykłady:

plot sin(x) with points pointtype 2 pointsize 5
plot sin(x) with p pt 4 ps 2
plot sin(x) with p pt 4 ps 2 pointinterval 2
plot sin(x) with p pt 1 ps 1 pi 3

linespoints - rysowanie za pomocą linii z punktami (skrótowy zapis - lp)
opcje (opisy powyżej):
- linetype
- linecolor
- linewidth
- pointtype
- pointtype
- pointinterval

przykłady:

plot sin(x) with linespoints pt 2 ps 5 lt 2 lw 3
plot sin(x) with lp pt 3 lw 4

dots - rysowanie za pomocą kropek (skrótowy zapis - d)

przykłady:

plot sin(x) with dots
plot sin(x) with d

Kolejne style opisane zostaną w kolejnej (a bardziej prawdopodobne że w kolejnych) artykułach.

Komentarze (0) - Nikt jeszcze nie komentował - bądź pierwszy!

Imię:
Treść: