MC, 22:46 czwartek, 20.01.2011 r.
Ilustracja do artykułu: GNUplot: część 10. - Ustawienia czcionki poszczególnych elementów

GNUplot: część 10. - Ustawienia czcionki poszczególnych elementów

Globalne ustawienia czcionki wykresu, legendy oraz poszczególnych elementów

Bardzo ważnym elementem każdego czytelnego wykresu jest odpowiednio dobrana czcionka i jej rozmiar. Chciałbym w tym artykule pokazać jak zapanować nad tym aspektem w programie GNUplot.

Ustawienia globalne

Aby zmienić ustawienia czcionki w sposób globalny, czyli dotyczący każdego elementu wykresu, należy poinformować o tym program podczas włączania odpowiedniego terminala. Posłużę się przykładem terminala gif, który jak łatwo się domyślić pozwala na generowanie wykresów do pliku graficznego gif. Załóżmy, że chcemy aby wszystkie elementy tekstowe naszego wykresu powstały z użyciem czcionki Helvetica o rozmiarze 20 pt. Wydajmy zatem polecenie:
set terminal gif font "Helvetica,20"

Sądzę, że zasada jest prosta i nie trzeba tłumaczyć składni tego polecenia, które zaowocuje tym, że zarówno czcionką użytą do opisów oś, podziałek, legendy i ewentualnych etykiet będzie właśnie Helvetica w rozmiarze 20 pt.

Ustawienia indywidualne

Teraz chciałbym przejść do omówienia zagadnienia ustawień czcionki poszczególnych elementów wykresu. Aby było to możliwe, używany przez nas terminal musi obsługiwać rozszerzone ustawienia tekstu - włączymy tę opcję podczas ustalania terminala. W tym przykładzie również posłużę się terminalem gif i pozostawię ustawienia globalne czcionki. Spowoduje to, że wszystkie elementy będą miały ustawienia globalne, chyba że dla któregoś z nich zmienimy je na inne, a tym właśnie się zajmiemy. Najpierw jednak ustalmy terminal:
set terminal enhanced font "Helvetica,20"

Gdy mamy terminal gotowy do obsługi rozszerzonych możliwości ustawień tekstowych, spróbujmy pozmieniać trochę wygląd naszych elementów. Jak się za to zabrać pokażę na przykładzie tytułu wykresu:
set title "{/Times=27 Tytuł naszego wykresu}"

Tym sposobem tytuł wykresu będzie zapisany za pomocą czcionki Times o rozmiarze 27 pt., podczas gdy pozostałe elementy będą wypisane czcionką Helvetica 20pt.

Zajmijmy się teraz składnią powyższego polecenia. Opcja enhanced używanego terminala pozwoliła nam a zmianę czcionki dla tekstu zawartego w nawiasach klamrowych { }. Najważniejszy jednak jest pierwszy człon znajdujący się w tych nawiasach (aby ustawienia zadziałały konieczne jest by był to pierwszy człon!), mianowicie /Times=27. To tutaj następuje właściwa zmiana ustawień. Całość zatem wygląda tak:
{/Nazwa_czcionki=rozmiar_czcionki Tekst, który mają obejmować ustawienia}

W taki sposób możemy zmieniać ustawienia wszystkich elementów tekstowych. Dajmy temu jeszcze jeden przykład - podpis osi X:
set xlabel "{/System=15 Argument funkcji sinus}"

Ustawienia czcionki użytej w legendzie

Najczęściej zmieniane przeze mnie ustawienia czcionki dotyczą legendy. Uważa, że wykres wygląda estetycznie, gdy cechuje ją czcionka o nieco mniejszym rozmiarze. Oczywiście możemy zrobić to kierując się wskazówkami z poprzedniego podpunktu, czyli np. w taki sposób:
reset;
set terminal gif enhanced font "Helvetica,20";
plot sin(x) title "{/Times=10 Funkcja sinus}";

Oczywiście jest to całkowicie poprawny i skuteczny sposób na wprowadzenie zmian ustawień czcionki poszczególnych elementów legendy, chciałbym jednak pokazać w jaki sposób wprowadzić dla niej globalne ustawienia. Wydajmy polecenie:
set key font "Times,10"

Dzięki globalnym ustawieniom nie musimy zmieniać ustawień każdego z podpisów funkcji - zostaną wypisane Times'em o rozmiarze 10 pt.

Polecam wprowadzić do programu poniższe polecenia podsumowujące ten artykuł.

Przykład:
reset;
set terminal wxt enhanced font "Helvetica,15";

set title "{/Times=20 Wykres kilku funkcji}";
set xlabel "Argumenty";
set ylabel "Wartosci";

set key font "System,10";

plot sin(x) title "Funkcja sinus", cos(x) title "Funkcja cosinus", 2*x+3 title "{/Times=10 Prosta}";

Komentarze (0) - Nikt jeszcze nie komentował - bądź pierwszy!

Imię:
Treść: